Çağrılı Konuşmacı

  • Konu: “Mycotoxins in Cereal and Cereal Based Products“ III. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, XIIth IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, İstanbul (May 25, 2007).
  • Konu: “Gıdalardaki Mikotoksinlerin Toksisitesi“9. Türkiye Eczacılık Kongresi, İstanbul (13-16 Kasım 2008).
  • Konu: “Günlük Tüketilen Besinlerdeki Muhtemel Zehirler” Davetli Konuşmacı, Marmara Üniversitesi-Kasdav Acıbadem Gönüllü Evi Toplum Bilgilendirme Toplantıları, Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu, İstanbul (10 Nisan 2009).
  • Konu: Toxicity of Mycotoxins, Third International Meeting on Pharmacy&Pharmaceutical Sciences, Invited Lecturer, (PL-37), Istanbul, (June 9-12, 2010).
  • Konu: “Halk Sağlığı Yönünden Atık İlaçların Yaratabileceği Sorunlar”, Bilinçli İlaç Kullanımı Sempozyumu, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul, (22 Eylül 2010).
  • Konu: “Spor ve Genetik Hasar”, 10. Transdisipliner Günlük, M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İstanbul, (29 Ocak 2011)
  • Konu: “Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Lisansüstü Eğitim” Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mustafa Nevzat Pisak, Bilgilendirme Toplantıları, 16 Mart 2011.
  • Konu: “Doktora Kalite Değerlendirme Standartları”, 4. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 19-21 Mayıs 2011.

Adres :Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa - 34668, İstanbul
Telefon :+90 (0) 216 - 418 82 87 / +90 (0) 216 - 414 29 62/112
Fax :+90 (0) 216 - 345 29 52
E-mail : gomurtag@marmara.edu.tr / gomurtag@hotmail.com / gomurtag@yahoo.com