Lisans Yüksek Lisans Doktora
 • Genel Toksikoloji
 • Farmasötik Toksikoloji
 • Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi
 • İleri Toksikoloji
 • Toksikolojik Analiz I
 • Toksikolojide Bilgi Kaynaklarına Ulaşma ve Değerlendirme İlkeleri
 • Zehirlenmeler İlkyardımı ve Antidotlar
 • Ksenobiyotik Metabolizması I
 • Gıda Toksikolojisi ve Gıda Güvenliği
 • Çevre Toksikolojisi
 • Kimyasal Karsinojenez, Mutajenez ve Teratojenez
 • Klinik Toksikoloji
 • Doğal Maddeler Toksikolojisi
 • Forensik Toksikoloji Endüstriyel
 • Toksikoloji Pestisit Toksikolojisi İleri Ksenobiyotik
 • Metabolizmasıİleri Çevre Toksikolojisi
 • Mesleki Toksikoloji

Adres :Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa - 34668, İstanbul
Telefon :+90 (0) 216 - 418 82 87 / +90 (0) 216 - 414 29 62/112
Fax :+90 (0) 216 - 345 29 52
E-mail : gomurtag@marmara.edu.tr / gomurtag@hotmail.com / gomurtag@yahoo.com