İdari Görevleri  
M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2010-devam ed.
M.Ü. Ecz. Fak., Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı 2008-devam ed.
M.Ü. UZEM Yönetim Kurulu Üyeliği 2011-devam ed.
M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2002-2008
M.Ü. Ecz. Fak., Fakülte Kurulu 1997-2006, 2008- devam ed.
M.Ü. Ecz. Fak., Yönetim Kurulu 1994-1997
   

Adres :Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa - 34668, İstanbul
Telefon :+90 (0) 216 - 418 82 87 / +90 (0) 216 - 414 29 62/112
Fax :+90 (0) 216 - 345 29 52
E-mail : gomurtag@marmara.edu.tr / gomurtag@hotmail.com / gomurtag@yahoo.com