Juri Üyelikleri

  • 60 Adet tez savunması ve yeterlilik sınavı gibi lisansüstü sınavlardave doçentlik sınavında jüri üyeliği yapmıştır.
  • TOYP  “Tıbbi Yenilik ve Buluşlar” Dalında Jüri Üyesi, 2002 - 2008

Adres :Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa - 34668, İstanbul
Telefon :+90 (0) 216 - 418 82 87 / +90 (0) 216 - 414 29 62/112
Fax :+90 (0) 216 - 345 29 52
E-mail : gomurtag@marmara.edu.tr / gomurtag@hotmail.com / gomurtag@yahoo.com