Eğitim ile İlgili Kataloglar
  • Rollas S., Cücü A.K., Omurtag G.Z., Gülerman N.N.: Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi. M.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, İstanbul, 2000.
  • Rollas S., Arbak S., Omurtag G.Z., Gençoğlu N., Dülger G., İzzettin F.B., Basa S., Akyüz S., Karavuş M., Çavdar S., Us Ö., Pınar R., Amman T.: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi, 2005-2006, M.Ü. Yay. No: 723, Sağ.Bil. Enst. Yay. No: 5, ISSN: 400-282-7, İstanbul, 2005.
 

Adres :Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa - 34668, İstanbul
Telefon :+90 (0) 216 - 418 82 87 / +90 (0) 216 - 414 29 62/112
Fax :+90 (0) 216 - 345 29 52
E-mail : gomurtag@marmara.edu.tr / gomurtag@hotmail.com / gomurtag@yahoo.com