Öğrenim Durumu    
Profesörlük Kasım 2007 Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Doçentlik Nisan 2002 Üniversitelerarası Kurul, Farmasötik Toksikoloji
Doktora Şubat 1992 İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji veToksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Tez Konusu   Marmara ve Trakya Bölgelerindeki Yeraltı ve Yüzey Sularının Sentetik Gübre Atıklarıyla
    Kirlenmeleri Bakımından Nitrat Düzeylerinin Saptanması
  Tez Danışmanı Prof.Dr. Kemal Ozan
Y. Lisans Temmuz 1987 İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ve Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Tez Konusu   Bitkilerdeki Toksik Maddelerin Çeşitli Ortamlarda Kromatografik Yöntemlerle Aranması
  Tez Danışmanı Prof.Dr. Kemal Ozan
Lisans Ekim 1981 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eczacılık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Adres :Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa - 34668, İstanbul
Telefon :+90 (0) 216 - 418 82 87 / +90 (0) 216 - 414 29 62/112
Fax :+90 (0) 216 - 345 29 52
E-mail : gomurtag@marmara.edu.tr / gomurtag@hotmail.com / gomurtag@yahoo.com