Eğitim ile İlgili Katıldığı Toplantılar
  • Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı XV, 19-20 Haziran, 2003.
  • Yeditepe Üniversitesi, 16. Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürler Toplantısı, 23 Haziran 2004.
  • Ege Üniversitesi, 23. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürler Toplantısı, 26-28 Nisan 2011.

Adres :Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa - 34668, İstanbul
Telefon :+90 (0) 216 - 418 82 87 / +90 (0) 216 - 414 29 62/112
Fax :+90 (0) 216 - 345 29 52
E-mail : gomurtag@marmara.edu.tr / gomurtag@hotmail.com / gomurtag@yahoo.com